2 New Videos from Comedy Night 8

Hi everyone, ArmComedy will be back to its normal regime starting Monday, and right now we’d like to offer you two brand new videos from our Comedy Night 8 in English. For everyone who was not in the country, didn’t find seats or just didn’t care to come, we’ll put most of the videos  up…

Զինակոչիկներին սպասում են էլիտար բարեփոխումներ

by Narek ՀՀ գերագույն զինկոմիսար Գեղամ Փող-Ազատյանը այսօր մամլո ասուլիսի ժամանակ հայտնեց նրա մասին, որ նոր սերնդի զինակոչիկներին սպասում են լուրջ բարեփոխումներ: Զինվորական ծառայությունը հաճելի է դառնալու յուրաքանչյուրի համար, անկախ  ինտելեկտուալ կարողություններից, սեռական դիրքորոշումից և սիրված երաժշտությունից: «Առաջ շատ էին դեպքերը, երբ բանակ էինք տանում ասենք երկար մազերով ջակի-ջուկի զինակոչիկների, ու իրանց զորամասում նեղում էին:…

Videos – Our New Section

In 2010 we launched a new page (you can see it in the upper part) and a YouTube channel where we will post all of our videos. As for now we offer 5 videos from Comedy Night 7 for those who didn’t make it to the show. Enjoy and rate our videos sky high.

Youtube Scandal: Bruce Willis Used the N-Word

by Narek Bruce Willis, the undefeated Die Hard and Hollywood’s ultimate action hero may be defeated by an Internet paparazzi. Yesterday a Youtube user shared a video in which Mr Willis is seen chatting with the cameramen between takes.  In the video one of the crew members asks him about President Obama’s policy and Bruce…