2 New Videos from Comedy Night 8

Hi everyone, ArmComedy will be back to its normal regime starting Monday, and right now we’d like to offer you two brand new videos from our Comedy Night 8 in English. For everyone who was not in the country, didn’t find seats or just didn’t care to come, we’ll put most of the videos  up…

ArmComedy to Appear Live & in English

Comedy Night 8: A New Hope At last we have set the date for our 8th Comedy Night. Once a year we do a stand-up comedy show only in English and tell our expats and immigrants the jokes everyone else hesitates to tell them. Join our Facebook EVENT to follow updates So we will meet…

Նկարներ Comedy Night 7-ից

Comedy Night 7-ն էլ գլորեցինք: Շոուի ընթացքում խմվեց 33 լիտր գարեջուր, 25 լիտր Կոլա և երկու հատ թան: Արվեց 419-ը կատակ, որոնցից 400 ծիծաղալի: Սահմանվեց նոր ռեկորդ, ոչ մի կատակ Շուշան Պետրոսյանի մասին ամբողջ համերգի ընթացքում: Սերգեյը իրա վարդագույն գործը արեց:

Comedy Night 7: Offline & Off Limits

ԵՎ այսպես, մենք պատրաստվում ենք մեր OFFLINE հանդիպմանը: Վերջապես պատրաստ է նոր Comedy Night-ի պաստառը և ArmComedy-ի մշտական այցելուները առաջինն են այն տեսնում: Ինչպե՟ս պատվիրել տեղ ՍՏՈՊ ակումբում: Զանգահարում եք 560780 քաղաքային համարով և ասում, որ դուք շատ եք սիրում Comedy Night և, որ ՍՏՈՊ ակումբը պետք է դառնա Սերգեյի և Նարեկի անվան ՍՏՈՊ ակումբ:…