Yerevan Unveils Serial Killer-Friendly Location

by Narek Quite recently Yerevan authorities finished the construction of Armenia’s biggest underground parking lot. Prior to opening Mayor Gagik Beglaryan said a brainstorming will be held to choose which of the 3 price options will please car owners most 50, 100 or 200 AMD per hour. After some intellectual blizzards  and cerebral whirlwinds the…

Turkey’s New Precondition: Sargsyan Must Attend Gul’s Birthday Party

NOTE: See Armenian version below by Sergey and Narek Turkish side pushed out a new precondition for opening Turkish-Armenian border that quickly electrified the dispute between Armenia and the Diaspora. The new precondition demands Serzh Sargsyan to participate at Abdullah Gul’s 58th birthday party. Celebration is expected to feature all the standard procedures: hugging, wishing well,…

Թուրքիայի նոր նախապայմանը` Սարգսյանը պետք է մասնակցի Գյուլի ծննդյան տարեդարձին

by Sergey and Narek Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացման հարցում թուրքական կողմը առաջ է քաշել նոր նախապայման, ինչը թեժացրել է Հայաստանյան և Սփյուռքի հակազդեցությունը բացման գործարքին: Նոր նախապայմանը ենթադրում է Սերժ Սարգսյանի մասնակցությունւ Գյուլի` հոկտեմբերի 29-ին կայանալիք ծննդյան 58 ամյակին: Մասնակցությունն իր բոլոր համապատասխան պարագաներով, փոթաթվելով, բարեմախթանքներով, բացիկներով, նվերներով, խմելով և տաքսի կանչելով: Դաշնակները արձագանքեցին միանգամից կազմակերպելով…