Exclusive Interview with Saakashvili

by Narek Armenian Comedy (A.C.) team just returned from Tbilisi, Georgia, where we had an exclusive interview with Georgian President Mikheil Saakashvili (M.S.), who in the recent week has been in the center of spotlight more than usually. Sharing a couple of beers and peanuts, Saakashvili got very sincere with Armenian journalists. Advertisements

USAID-Armenia Launches New Comprehensive Anti-Asshole Program in Armenia

By Sergey    On Monday U.S. Embassy unveiled a new program that will help Armenian government in fight against assholes on grassroots level, as well as in government institutions. The new “Anti-asshole Action Project” (AAP) is sponsored by the United States Agency for International Development.  USAID Mission Director introduced the new program: “Our new strategy…

Turkey’s New Precondition: Sargsyan Must Attend Gul’s Birthday Party

NOTE: See Armenian version below by Sergey and Narek Turkish side pushed out a new precondition for opening Turkish-Armenian border that quickly electrified the dispute between Armenia and the Diaspora. The new precondition demands Serzh Sargsyan to participate at Abdullah Gul’s 58th birthday party. Celebration is expected to feature all the standard procedures: hugging, wishing well,…

Թուրքիայի նոր նախապայմանը` Սարգսյանը պետք է մասնակցի Գյուլի ծննդյան տարեդարձին

by Sergey and Narek Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացման հարցում թուրքական կողմը առաջ է քաշել նոր նախապայման, ինչը թեժացրել է Հայաստանյան և Սփյուռքի հակազդեցությունը բացման գործարքին: Նոր նախապայմանը ենթադրում է Սերժ Սարգսյանի մասնակցությունւ Գյուլի` հոկտեմբերի 29-ին կայանալիք ծննդյան 58 ամյակին: Մասնակցությունն իր բոլոր համապատասխան պարագաներով, փոթաթվելով, բարեմախթանքներով, բացիկներով, նվերներով, խմելով և տաքսի կանչելով: Դաշնակները արձագանքեցին միանգամից կազմակերպելով…

Georgia’s New Defense Minister Just turned 28

By Narek Georgian President Mikheil Saakashvili appointed a new Defense Minister, Bacho Akhalaia, who is only 28-years-old. When asked what were the reasons for such choice, President Saakashvili answered: “I saw Bacho play Age of Empires II better than anyone I know”. To journalists question whether being good in a computer strategy game qualifies the…