Armenian Ministry of Education to Remove Phrase “Turkish assholes” from School Manuals

By Sergey Education and Science Minister Armen Ashotyan held a press conference early Monday to announce reforms reflecting possible  border opening with Turkey. The Ministry plan is to reduce degree of anti-Turkish sentiments in manuals and replace hardcore hatred with more moderate disgust. “Now that border issue appears to be nearing fruition, our two nations…

Turkey’s New Precondition: Sargsyan Must Attend Gul’s Birthday Party

NOTE: See Armenian version below by Sergey and Narek Turkish side pushed out a new precondition for opening Turkish-Armenian border that quickly electrified the dispute between Armenia and the Diaspora. The new precondition demands Serzh Sargsyan to participate at Abdullah Gul’s 58th birthday party. Celebration is expected to feature all the standard procedures: hugging, wishing well,…

Թուրքիայի նոր նախապայմանը` Սարգսյանը պետք է մասնակցի Գյուլի ծննդյան տարեդարձին

by Sergey and Narek Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացման հարցում թուրքական կողմը առաջ է քաշել նոր նախապայման, ինչը թեժացրել է Հայաստանյան և Սփյուռքի հակազդեցությունը բացման գործարքին: Նոր նախապայմանը ենթադրում է Սերժ Սարգսյանի մասնակցությունւ Գյուլի` հոկտեմբերի 29-ին կայանալիք ծննդյան 58 ամյակին: Մասնակցությունն իր բոլոր համապատասխան պարագաներով, փոթաթվելով, բարեմախթանքներով, բացիկներով, նվերներով, խմելով և տաքսի կանչելով: Դաշնակները արձագանքեցին միանգամից կազմակերպելով…