Անտանելիության ինդեքս` 20-30-ը նոյեմբերի, 2009

Սա մեր բլոգի նոր էջն է լինելու, որում համառոտ ամփափելու ենք նախորդ 10 օրվա դեպքերը/երևույթները, որոնցից հետո մարդ ուզում ա խորը շունչ քաշի ու մտքում ասի` «Երկիրը երկիրա, որ …»: Մեր կառույցի սոցիոլոգների օգնությամբ կարողացանք կազմել հետևյալ սանդղակը, որով էլ հենց կչափենք անտանելիությունը, կպարզենք ինչն էր շատ անտանելի, իսկ ինչին զոռով դիմացանք: Մեթոդաբանությունը խիստ նորարար…