Disclaimer

Warning: This is not an actual news site, it is solely a result of a satiric fantasy of two people. All characters, people, countries, logos, organizations, companies, parties, events mentioned in materials are purely fictional. Any resemblance to actual persons, countries, logos, organizations, companies, parties, events is a sheer coincidence.

Partial or entire reproduction of the articles of the website is permitted only with indication of http://www.armcomedy.com as the source. From websites we expect an active hyperlink.

Ուշադրություն` սա իրականում նորությունների կայք չէ, այլ միմիայն երկու մարդկանց երգիծական երևակայության արդյունք: Նյութերում նշված բոլոր կերպարները, մարդիկ, երկիրները, պատկերանիշերը, կազմակերպությունները, ընկերությունները, կուսակցությունները, դեպքերը մոգոնված են: Իրական մարդկանց, երկրներին, կազմակերպություններին, ընկերություններին, կուսակցություններին, դեպքերին նմանությունը զուտ պատահականություն է:

Կայքի նյութերը արտատպելիս, ամբողջական կամ մասնակի օգտագործելիս` հղումը http://www.armcomedy.com-ին պարտադիր է:  Ինտերնետային կայքերից ակնկալում ենք ակտիվ (hyperlink) հղում։

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s